icon-lessens

11 Classes/שיעורים

icon-profile

הרב יהושע שפירא

icon-money

₪199 or/או $

 • Syllabus/ סיליבוס

  1

  ואהבת לרעך כמוך - 14 דקות

  אהבה בין בני הזוג היא לא רק בסיס האנושיות אלא גם ליבת מצוות התורה

  2

  התאחדות היא קדושה - 16 דקות

  קדושה היא פרישות שמכוונת להעמקת האחדות

  3

  קודש הקודשים - 14 דקות

  השראת השכינה שמתגלה דווקא בעומק ההתאחדות

  4

  היחס לתאווה - 13 דקות

  התאווה היא שורש כל הקלקולים אך גם שורש ההתאחדות הקדושה

  5

  אחד שהוא שניים - 21 דקות

  שתי נקודות מבט על החיבור – זו של האישה וזו של האיש

  6

  פנים בפנים - 16 דקות

  התהפכות הפערים לדבק של עומק הקשר

  7

  מעגלים - 13 דקות

  פיתוח נקודת המבט הגברית לחשיבות של תהליכיות מדורגת

  8

  אומנות הפיוס - 21 דקות

  הצורך לעבור שלבים הוא לא חובה מעיקה אלא הפנמה ואומנות

  9

  שמחה מלאה - 13 דקות

  איך מביאים את התהליך לכדי הבשלה מלאה בשמחה

  10

  מתי לא מתגברים - 16 דקות

  הענווה שבחשיפת החולשות מתוך השלמה הדדית

  11

  הדרכות מעשיות - 15 דקות

  הדרכת ההלכה בנוגע לגבולות הקשר וטעמם