icon-lessens

23 Classes/שיעורים

icon-profile

הרב יהושע שפירא והרבנית נעמי שפירא

icon-money

₪299 or/או $

 • About the course/ על הקורס

  אחרי שהגענו ליותר מ – 30 מקומות בארץ, והעברנו את הסדרה לאלפי זוגות, רצינו להביא את התוכן עד אליכם.
  במשך יותר מחצי שנה עבדנו כדי להביא את כל התוכן שהיה בסדרת "קדושת חיי הזוגיות", ועוד הרבה תוכן חדש שמעולם לא העברנו לסדרה נעימה ומונגשת.
  בשיעורים המרתקים על קדושת חיי האישות מגישים הרב והרבנית שפירא את הדרכותיה הנשגבות, הטהורות והאנושיות של תורתנו הקדושה בתחום זה. הדרכה שמחברת קדושה ורוממות עם אהבה ושמחה, התעלות עם פשטות, ועומקים פנימיים עם חיי היום יום. מתוך מפגש עם אלפים רבים של זוגות בנושאים אלו מובא לפניכם פרי של נסיון רב, באופן עשיר בשל וידידותי אשר פונה לכל אחד מבי הזוג באופן ייחודי.
  אלפי המשובים על הסדרה מציינים כי הדברים מועברים בבהירות ובנקיות, נותנים תחושה של רוממות יחד עם נגיעה כנה ופתוחה למורכבות הענפה של החיים הזוגיים.
  באופן יוצא דופן וייחודי מועברים נושאים אלו על ידי רב ורבנית ידועים העוסקים בחינוך והרבצת תורה עשרות בשנים ומרצים בכל הארץ בנושאי זוגיות וקדושת חיי האישות.
  בתוך ים הדעות והרוחות שמנסרות בחלל האוויר נשמע כאן קול צלול וזך שנאמן לשדרה הרחבה והעיקרית של פוסקי הדורות ופוסקי זמננו בעניינים רגישים אלו.
  חשבנו הרבה זמן על המחיר של הסדרה, מצד אחד הבאנו תוכן רחב ועמוק, 23 סרטונים של הרב והרבנית, באורך מצטבר של יותר מ – 400 דקות, באיכות גבוהה, שעמלנו עליהם, טרחנו להביא חומר חדש, להרחיב, ושהכל יהיה בצורה בהירה.
  מצד שני אלפי משובים הבהירו לנו כמה הנושא חשוב ומציל אנשים, לכמה אנשים הוא שינה את החיים, את התפיסה, או פשוט הביא הרבה טוב ואהבה.