נסיון – וידאו

אופציה א'
מסומן רק הצג פקדי נגן ומצב פרטיות מוגברת

אופציה ב'
רק מצב פרטיות מוגברת