אבקשך הינו מרכז רוחני לעבודת ה', שהוקם על ידי הרב יהושע והרבנית נעמי שפירא והוא מהווה המשך טבעי לכינוסי "בכל לבבך". התפיסה שלנו היא שעבודת ה' היא סולם שמוצב השמימה וענפיו מגיעים  לכל תחומי החיים בארץ. כחלק מההתחדשות בעבודת ה' אנו עושים שימוש בכלים מעולם הטיפול והאימון, כתוספת לצורך היישום המעשי ולפיתוח עבודת ה' יום­-יומית. מתוך ההבנה שעבודת ה' נוגעת בכל רבדי החיים, המרחב הזוגי והנשי לוקח חלק נכבד בשיח הרוחני שלנו.