אודותינו

אבקשך הינו מרכז רוחני לעבודת ה', שהוקם על ידי הרב יהושע והרבנית נעמי שפירא והוא מהווה המשך טבעי לכינוסי "בכל לבבך".

התפיסה שלנו היא שעבודת ה' היא סולם שמוצב השמימה וענפיו מגיעים  לכל תחומי החיים בארץ.

כחלק מתפיסה זו, אנחנו משתדלים להתקשר באהבה עמוקה להדרכת התורה האלוקית את חיינו, ולעומק הנפלא של דברי רבותינו הקדושים שבכל הדורות.

מתוך הבדלה בין קודש לחול אנו עושים שימוש גם בכלים מעולם הטיפול והאימון, כתוספת לצורך היישום המעשי ולפיתוח עבודת ה' יום­-יומית.

על בסיס ההבנה שעבודת ה' נוגעת בכל רבדי החיים, המרחב הזוגי לוקח חלק נכבד בשיח הרוחני שלנו.

התכנים הפנימיים של עבודת ה' עברו במסורת מדור לדור, כאשר כל דור מנסח את אותם התכנים בשפה חדשה המתאימה לתקופתו. מרכיב מרכזי של השפה החדשה שנוצרה בדורנו הוא הדגשת עבודת ה' הנשית, כחלק ייחודי הדורש את פיתוחו ושכלולו. חלק מהחזון שלנו הוא להוביל את הגל הזה, מתוך נאמנות מלאה ופנימית לדברי רבותינו יחד עם תרגום הדברים לשפת דורנו.

בהקשר זה אנו פועלים לטיפוח העצמה רוחנית והבעה פנימית בניגון, שירה וריקוד ובהתוועדויות נשים במעגל השנה.

 

 

Nursing Research Papers

Research papers in nursing require precise data based on the available resources. Your research paper won't be great if you don't have enough data to analyze it. Research can be conducted via experiments, interviews or other methods. To select the best subjects you GradeMiners need to know what you're capable of. Before you begin your nursing research paper, make sure you review your education. To get ideas, it may be helpful to reach out to the professors of the relevant college or university. Online resources may also assist you in locating a suitable research subject.