Loading the content... Loading depends on your connection speed!

אודות מרכז אבקשך

חזון מרכז "אבקשך"

מרכז רוחני-תורני עובד ה' לנשים אשר יכלול בתוכו הקשבה לנפש ולתהליכיה, ביטוי והעצמה של הרוחניות ומימושה, יצירת חברה נשית מקשיבה, תומכת ומרוממת.

סיוע ועצה לנשים בשלבים השונים של חייהן מתוך ראייה חיובית ונתינת תוכן וכח להכיל כל שלב בחיים: נערות, רווקות, כלה-נישואין, אישות, הורות, גיל המעבר, סבתאות.

המרכז יעודד טיפוח היצירתיות וההבעה העצמית והרוחנית – בניגון, שירה, ריקוד, פסיכודרמה, אומנות וכיוצ"ב.

המרכז ייצור אמירה רוחנית, דתית, נשית הרואה בנשים ובנשיות עצמה רוחנית עשירה ועומדת בפני עצמה מתוך אמונת חכמים ומחויבות הלכתית, מתוך מטרה להיות חלק מתהליך הגאולה והתמלאות בדעת ה'.

חזרה למעלה
גרסת מובייל: פעילה